+48 600-133-392
Publikacje

Ilość opublikowanych artykułów, głos, sprawozdań i in. utworów przez Mecenasa Andrzeja Ossowskiego.

Stan na 10.07.2010 r.

Ogółem: 31

W tym: Rzeczpospolita (12), Monitor Prawa Celnego i Podatkowego (16), Lex Polonica Maxima (2), Wspólnota (1)

Lista:

Komentarze:

 1. Komentarz do ustawy o Służbie Celnej”, w programie Lex Polonica Maxima wydawnictwa LexisNexis (VI 2006)

 

Omówienia:

 1. „Omówienie ustawy Prawo celne” w programie Lex Polonica Maxima wydawnictwa Lexisnexis (II 2005)

 

Artykuły:

 1. „Stare przepisy, nowa procedura”, Rzeczpospolita nr 109 z 11.05.2004 r.
 2. „Odpowiedzialność osób trzecich po 1 maja br. Kto jeszcze odpowiada za dług celny”, Rzeczpospolita nr 168 z 20.07.2004 r.
 3. Kiedy odwołanie, a kiedy ponaglenie. Gdy urząd celny zwleka”, Rzeczpospolita nr 168 z 20.07.2004 r.
 4. Dłużnik w rękach listonosza. Obowiązkowo co do dnia.”Rzeczpospolita nr 199 z 28.05.2004
 5. Wystarczy dobra wola i niemożność wykrycia błędu. Celnik się pomylił, przedsiębiorca nie zapłaci”, Rzeczpospolita nr 268 z dnia 16.11.2004 r.
 6. Decyzje w sprawach celnych”, Rzeczpospolita nr 274 z 23.11.2004 r.
 7. Obwiniony celnik może zajrzeć do akt”, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 11/2004
 8. Retrospektywne zaksięgowanie należności celnych”, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 12/2004
 9. Retrospektywne zaksięgowanie należności celnych (część druga)”, Monitor Prawa Celnego nr 1/2005
 10. Wracając do sprawy. Przegląd orzecznictwa”, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 3/2005
 11. Informacja o stosowaniu prawa celnego. Firma pyta, urząd celny odpowiada”, Rzeczpospolita z 08.03.2005 r.
 12. Retrospektywne zaksięgowanie należności celnych (część trzecia)”, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 4/2005
 13. Wygaśnięcie należności publicznoprawnych orzeczenie przepadku towaru”, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 5/2005
 14. Wpływ popełnienia czynu zabronionego na terminy przedawnienia w prawie celnym”, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 6/2005
 15. Informacja niewiążąca w prawie celnym”, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 6/2005
 16. Wina jako przesłanka odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza celnego”, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 7/2005
 17. Oskarżenie to dymisja”, Rzeczpospolita nr 188 z 12.08.2005 r.
 18. Celnik do odstrzału”, Rzeczpospolita nr 196 z 23.08.2005 r.
 19. Jeden przepis, trzy możliwe interpretacje”, Rzeczpospolita nr 222 z dnia 22.09.2005 r.
 20. „Solidarność dłużników w przepisach prawa celnego”, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 10/2005
 21. Cło, a konstytucja”, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 6/2006
 22. „Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 2/2008
 23. Pojęcie „decyzji” w prawie celnym”, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 7/2008
 24. Funkcjonariusz celny – dłużnikiem celnym”, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 7/2008
 25. „Czy naruszenie tajemnicy celnej jest karalne”, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 6/2010
 26. „Swoboda umów a planowanie przestrzenne”, Wspólnota 2010

 

Sprawozdania z konferencji:

 1. „Europejski Dzień Prawa Celnego”, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 7/2005

 

Przeglądy orzecznictwa:

 1. „E.T.S. o towarach nielegalnie wprowadzanych. Przemycane też musi być wykazane.” Rzeczpospolita nr 168 z 20.07.2004 r.
 2. „E.T.S. o przemycie papierosów. Kiedy powstaje dług celny”, Rzeczpospolita z dnia 12.04.2005

 

 

blti.pl - Usługi i systemy informatyczne