+48 600-133-392

Nowe wypowiedzi Mecenasa Andrzeja Ossowskiego.

Wśród nowych wypowiedzi Mecenasa Andrzeja Ossowskiego w charakterze experta na łamach prasy w ostatnich dwóch miesiącach wskazać należy na wypowiedzi dotyczące: postępowania dowodowego w postępowaniu sądowoadministracynymkar grzywien za niezłożenie informacji podatkowejskutków złożenia spóźnionej deklaracji vat,konieczności osobistego stawiennictwa w toku postępowania podatkowego ,podpisywania deklaracji podatkowychczy też pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym.

blti.pl - Usługi i systemy informatyczne