+48 600-133-392

Reprezentowaniem Klientów w sprawach gospodarczych i podatkowych.

Styczeń jest zawsze czasem wytężonej pracy w Kancelarii związanej z reprezentowaniem Klientów zwłaszcza w sprawach gospodarczych i podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw akcyzowych. W tym miesiącu Mecenas Andrzej Ossowski udzielił wypowiedzi w charakterze experta dot. m.in. skutków karnoskarbowych zmiany wysokości minimalnego wynagrodzeniastatusu przedsiębiorcówskutków podatkowych wymeldowania się. Na pierwszej stronie Dziennik Gazeta Prawna Mecenas Andrzej Ossowski wskazał także na skutki prawne związane z przyjęciem przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie nowego rozumienia terminu „reprezentacja” w prawie podatkowym.

blti.pl - Usługi i systemy informatyczne